Skip to main content
wort relieff

Språkforming

Publisert: | Ursula Schmitt Helland | terapi
Endret: 01. desember 2022

Språkforming er en del av det kunstnerisk-terapeutiske tilbudet på Helgester. Språkformeren har som oppgaven å pleie det språklige elementet hos beboere og medarbeidere. Dette gjøres både i mindre eller større grupper og i form av enkelttimer. Dette arbeidet kommer også til uttrykk i våre årstidsfeiringene i samarbeidet med kultur og musikkansvarlig medarbeider.


Beboernes mulighet å kunne uttrykke seg gjennom språket er svært variabel. Menneskets utvikling når det blir født har følgende naturlige utviklingstrinn: Å GÅ, TALE og TENKE. Allerede her finnes det store avvik hos våre beboere. Derfor trenges det en mer nyansert og individualisert tilnærming til å fremme et språklig uttrykk hos denne gruppen mennesker. Her er det svært viktig med det tverrfaglige arbeidet jeg er så heldig å kunne være en del av.

Forskjellige bevegelsesøvelser, med bruk av armer og føtter, ball og stavøvelser, rytmiske øvelser, det billedlige og mye mer åpner for mange muligheter. Språket har på en måte har alle kunstene i seg: Både det billedlig/plastiske og det musikalske. Et uttrykk for det er for eks. konsonantene og vokalene. Virkningen av en mer konsonantisk tekst er annerledes enn en tekst med mange vokaler. Det vokale og rytmiske element øves det meget på Helgester i form av sang og musikk. Her er det gjort et entusiastisk arbeidet gjennom mange år som har båret gode frukter. Mye dreier seg også her om det å kunne lytte til de andre og til seg selv. Dette er et svært sosialiserende bidrag for den enkelte og fellesskapet. I møte med den enkelte utfordres terapeuten til å stille en nyansert «diagnose». Det er mulig å se en sammenheng mellom språket og hele mennesket. Vi har her å gjøre med en makrokosmos som uttrykker seg i et mikrokosmos. Og i mitt arbeide kan jeg også stole på min intuisjon som stadig utvikles og utfordres. Språkforming som kunst kjennetegnes blant annet ved at den som resiterer eller deklamerer legger resonansen i rommet utenfor og omkring seg. Det hjelper for å belaste stemmen minst mulig og la pusten og ordet følges uten å bruke for mye luft eller å presse åndedrettet.

Språkformingen ble utviklet av Marie Steiner-von Sievers og Rudolf Steiner i begynnelsen av forrige århundre ut fra åndsvitenskapen antroposofi. Først og fremst og fremst for å hjelpe mennesker som stod i et yrke der man bruker språket meget, for eks. lærere og skuespillere. Det ble opprettet et kurs i språkforming og dramatisk kunst i Sveits. Deretter ble det fort utviklet både pedagogiske og terapeutiske grener innenfor denne kunstarten. I dag finnes det utdannelser i bl.a. Sveits, Tyskland, Holland, England, Finland og Australia.

Det finnes mange muligheter til å stimulere det menneskelige språk. Et rikt materialet i form av kjente dikt, tekster og utallige eventyr fra verdenslitteraturen kan virke vekkende og gi den enkelte beboer en gjennkjenningsopplevelse. Siden mange av våre eldre beboere har ikke noe arbeidstilbud lenger og har stort nytte av kroppslig stimulering utvides mitt arbeidet også med diverse rytmiske innsmøringer. Det finslige strengeinstrumentet lyre er også et fint verktøy å ha med seg i timene. Den gjør inntrykk på en forsiktig og ikke påtrengende måte som kanskje andre instrumenter kan ha. Det kan skape et fint lytterom og lager en slags beskyttende, beroligende hylster i rommet den spilles.

Dipl. Språkterapeut: Ursula Schmitt Helland.