Pensjonerer seg offisielt fra august 2019

fv. Marit Karaśkiewicz, Bernt Arne Larsen og Marta Eldøy ble markert på sommerfesten til Helgeseter. Foto: Elisabeth Friis

Under sommerfesten til Helgeseter ble våre tre avtroppende kollegaer behørig markert.

Marit Karaśkiewicz har arbeidet på Helgeseter i ulike roller fra 1982, og tatt kulturlivet vårt til nye høyder. Opera, musikaler, en rekke små og store skuespill, mandagskoret og torsdagskoret, private sang- og musikktimer for beboerne, fremføringer på og utenfor Helgeseter, bla i Nidarosdomen – det har vært en eventyrlig reise over mange år.

Marta Eldøy har arbeidet på Helgeseter i 37 år, mesteparten av tiden som leder for Helgeseter sin gård, bakeri og verksteder. Det har sikret kontinuitet og solid fagkompetanse som har gjort Helgeseter Verksteder til en ettertraktet arbeidsplass for mennesker med spesielle behov i Bergen. Marta har vært med å synliggjøre hvor mye gode, tilrettelagte arbeidsplasser betyr for mennesker som trenger tilpasninger. Arbeid skal ha verdi i alt fra valg av råvarer, til produksjonsprosessen, og til varen blir solgt eller benyttet.

Bernt Arne Larsen har jobbet 9 år på Helgeseter, og fylt våre mager med de deiligste måltider. God mat skal baseres på mest mulig ferske og sesongorienterte råvarer, og varm mat skal lages fra grunnen av. Et varmt hjerte og klokt hode har skapt trivsel for hele Helgeseter i disse årene og sterkere fellesskap i lunsjen.

Vi ønske alle tre alt godt fremover, og håper selvsagt de kommer jevnlig på besøk.

Emneord: markering, pensjonister, lang fartstid, sommerfest