100 årsmarkering i Litteraturhuset 14-20. oktober 2013

I år er det 100 år siden Rudolf Steiner besøkte Bergen, med et stopp på Bergensbanen på Voss hvor han fikk med seg skifer som etter hvert endte på taket i det første Goetheanum. I Bergen holdt han en rekke foredrag, og Bergensgruppen av Antroposofisk Selskap ble etablert.

Det er liten tvil om at dette besøket ga stor inspirasjon til mennesker som siden etablerte viktige antroposofiske institusjoner i Bergen, og Steiners besøk vil markeres med en jubileumsfeiring en uke til ende. Helgeseter er bedt om et bidrag, trolig fredag 18.oktober om kvelden på Litteraturhuset, og vi stiller så klart opp. Vi satser på en kveld med mye moro, og korte dialogbaserte presentasjoner med innslag av musikk og kreative påfunn – sammen med noen av beboerne. Så for sikkerhets skyld, sett allerede nå av datoen i avtalebøkene. Mer info følger nærmere arrangementet.

Program for Antroposofisk uke