Skip to main content

Fagdager på Granly og Grobunn

Publisert: | Geir Legreid | Fagdag
Endret: 24. mai 2023

Fagdag på Granly 11.9.08:

Granly, som er norges eldste sosialterapeutiske bo- og arbeidstilbud for mennesker med spesielle behov, arrangerte fagdag i anledning sitt 70-årsjubileum 11. september. Det var et fint arrangement med besøkende fra de fleste antroposofiske virksomhetene i Norge. Granly-orkesteret med beboere fra Granly hadde en kort konsert for oss til stor begeistring. I følge Rigmor som er leder på Granly har orkesteret et repertoar med over 500 melodier. Det sier mye om den innsatsen som orkesteret har lagt ned opp gjennom årene.

Deretter fulgte Lisbet Kolmos opp med sitt foredrag om "menneskets friske kjerne". Temaet er velkjent for oss, men Lisbet sin styrke er at hun klarer å formidle temaet på en måte som alle kan forstå. Hun bruker egne eksempler fra menneskemøter hun har hatt, uten å pakke inn temaet i antroposofiske fraser som mange ikke forstår.

Etter omvisning på Granly, og en pause hvor vi rakk å tømme kakefatene, overtok Bente Edlund som oppsummerte sitt doktorgradsprosjekt om den sosialterapeutiske historien i Norge. Dette prosjektet vil vi bli nærmere kjent med når vi inviterer henne til Bergen for å presentere sitt arbeid. Jeg blir aldri lei av å høre disse historiene. Og endelig skal Bente få den anerkjennelsen hun fortjener. 8. oktober skal hun disputere i Oslo og omsider få sin doktorgrad.

Som vanlig når antroposofer møtes er det viktig å bruke opp tiden. Fagdagen på Granly ble intet unntak. Sent på ettermiddagen organiserte vi et møte for å drøfte innholdet i den kommende bachelorutdanningen under Rudolf Steinerhøyskolen i Oslo. Som mange vet, skal det etablerte 3-årige seminaret i Norge avvikles fra 2010, og kreftene overføres til en ny høyskoleutdanning - en fireårig blokkukebasert høyskoleutdanning som gir bachelorgodkjenning etter 4 år. Studiet vil trolig hete "Sosialpedagogikk" og retter seg særlig mot bolig- avlastning og dagsentertilbud, samt SFO. Trolig kan studiet bygges på med en kommende pedagogikkutdanning under høyskolen i Oslo, evt ped.sem på universitetene.

Og helt til slutt fikk vi benyttet kveldstimene til styremøte i det norske forbundet for helsepedagogikk og sosialterapi. Ikke dårlig.

Fagdag på Grobunn 12.9.08

Vel over på andre siden av Mjøsa fortsatte fagdagene med nytt tema på Grobunn. Grobunn Gård samarbeider tett med Helsepedagogisk Steinerskole på Hedmarken, og tilbyr et internatskoletilbud med videregående opplæring. Deres hverdag er veldig ulik vår, siden de primært arbeider med ungdommer med spesielle behov i slutten av tenårene. Ungdomsarbeid var derfor et naturlig tema for fagdagen. Elisabeth Ameln var fløyet inn fra sitt nye hjem i USA, og hun dro oss med i work-shops gjennom en innholdsrik dag. Emner vi var innom var seksualitet og integritetsgrenser, hvordan "jeget" får tre fram i en praktisk hverdag, slik at ikke ens handikap lager unødige begrensninger, og hvordan virksomhetenes kompetanse og erfaring kan bli et felles gode (intern "forskning" og kanaler for å dele denne).

Etter fagdagen ble det et langt årsmøte i Norsk Forbund for helsepedagogikk og Sosialterapi. Hovedtemaene var vedtektsendringer, økonomien til forbundet og drift av seminaret. Det har vært et frafall av studenter før 2. studieår, og kostnadene for virksomhetene har dermed økt kraftig (kursavgiften). Om det blir ytterligere frafall vil seminaret vurdere å avslutte sitt arbeid. Løsningene for studentene blir da Marjatta i Danmark. Det var et stort engasjement rundt den kommende bachelorutdanningen, og forbundet ser frem til å bruke kreftene på politisk lobbyarbeid, og praktisk bistand ift virksomhetene. Drift av seminaret tar nesten alle krefter, og det skal bli godt å få overført denne oppgaven til Rudolf Steinerhøyskolen om to år.

Ellers ble det vedtatt nye vedtekter for forbundet, og valgt nytt styre som består av:

  • Rigmor Skålholt (frittstående)
  • Geir Legreid med Mette Brun (vara) for sosialter hjem
  • Ena Ulvund med Tone Lunde (vara) for helseped skoler
  • Frode Nilstun med Karen Nesheim (vara) for landsbyene

Det siste medlemmet (frittstående) med varamedlem skal utpekes av valgkomiteen innen 1.10.08.