Prosjekt rytmisk innsmørning 2018

Eksamen i rytmisk innsmørning

Fra venstre Lene Hauge fra Elvebakken. Mona Strømme fra Solbakken. Vibeke I. Andersen Initiativtaker/fagansvarlig. Diana Wojtas fra Solbakken. Lise Karine Bø fra Lerkhaugen. Ann Kristin Dahl fra Solbakken. Solfrid Nerhus fra Solbakken. Elise Sandnes fra Arken. Kristine Pedersen fra Villa Vally.

8 ansatte på Helgeseter har vært i Järna og tatt eksamen i rytmisk innsmørning.

Våren 2018 ble der tatt initiativ til en stor satsing på at styrke kompetansen i antroposofiske kroppsbehandlinger. 8 ansatte har gått gjennom et kursforløp som nå i september resulterte i at samtlige tok eksamen på Vidarklinikken i Sverige.

Selve turen til Vidarklinikken var en opplevelse, det var mange spennende inntrykk, faglig påfyll og en stor inspirasjon for oss alle å bo der og gå på oppdagelse i det vakre område. I tillegg var det glede og moro, gode samtaler, spaserturer i månelys og morgenbad for de friske. Takk til Helgeseter v/Geir Legreid og for støtte fra Virke, som muliggjorde denne utdannelsen og turen til Sverige. 

Eksamen i rytmisk innsmørning Underviser har vært sykepleier Anne Ingeborg Haugholt (t.v.) som har arbeidet på Vidarklinikken siden 1985, i mange år som faglig ansvarlig. Anne Ingeborg har hatt 5 kursdager her på Helgeseter i perioden. I tillegg har det vært flere felles øvinger her med undertegnede. Mange, mange øvelsestimer har kursdeltagerne selv sørget for. Avslutningsvis har de skrevet en refleksjonsoppgave samt bestått en praktisk eksaminasjon i hel kroppsinnsmørning.

Hva er Rytmisk innsmørning?

Rytmisk innsmørning er en kroppsbehandling hvor man fordeler olje på deler eller hele kroppen i lette sirkelformede rytmiske bevegelser. På norsk, engelsk osv finnes ikke et godt ord for behandlingsformen som kommer av ordet «Einreibung» på tysk. Det var legen Ita Wegmann, som sammen med Margareta Hauschka utviklet denne berøringsformen i 1930 årene, og de var inspirert av Rudolf Steiners helhetlige menneskesyn. Huden, som er vårt største sanseorgan, berøres på en meget lett måte hvor man ikke forskyver hudlagene. Det rytmiske er vesentlig og følger 1:4 rytmen som også er det normale forhold hos voksne mellom hjerteslag/puls.
Innsmørningens rytme og letthet går rett til menneskets bevissthet og vekker sansene. Rudolf Steiner opererer med 12 sanser, ikke bare de 5 vi vanligvis tenker på. Moderne forskere i vår tid er inne på studier av enda flere differensierte sanser hos mennesket. Berøring gis kun med pasientens tillatelse og med full diskresjon.
Man krever ingenting av pasienten, derfor er behandlingen nettopp egnet å gi både som livgivende forebyggende behandling og som behandling ved stress, uro, depresjoner/angst, søvnvansker, demenslidelser, svakheter i immunsystemet samt som smertelindring ved en rekke lidelser i muskel/skjelettsystemet. Med mer. Ved selve berøringen av huden frigjøres hormonet oxytocin, noe man også tilstreber ved andre berøringsmetoder for eksempel taktil stimulering. Dette hormonet gir ro og velvære og virker avstressende. Legen Kristin Moberg har skrevet doktoravhandling om oxytocinets virkninger og utgitt flere bøker om emnet.

Hvorfor er det et viktig tilbud på et sted som Helgeseter?

På Helgeseter har vi nå kompetanse i alle vår 6 bofellesskap på Rytmiske Innsmørninger, og intensjonen er at det skal kommer beboerne her til gode med regelmessige behandlinger tilpasset behov, ønsker og muligheter. Det legges til rette for at der skal være massasjebenker og oljer tilgjengelig, og for at dette kommer inn på ukeplaner slik at både beboer og vi selv er forberedt.
En innsmørning av føttene/leggene med lavendelolje gir den roen som skal til for at søvnen innfinner seg etter en travel dag med mye inntrykk. Ved smerter og spasmer, som mange multifunksjonshemmede har, gis innsmørning med Arnika olje. Det varmer og løser kramper i legger og føtter. Vi har erfaring for at kroppsbehandlinger av denne type er noe de fleste beboere vil ha god virkning av og er noe de ønsker. Det må i høy grad tilpasses/tilrettelegges og utføres av de samme kjente personer. Alle grupper, fra yngre mennesker med autisme til eldre mennesker med uro og forvirring, har effekt av innsmørninger. Det virker i høy grad bekreftende og gjør at de opplever å bli sett. Ro, velvære og varme er viktig for å føle seg «på plass». Mange har utfordringer med språkforståelse og å oppfatte sammenhenger. En innsmørning eller et fotbad kan i mange tilfeller være gunstig for å lindre spenninger og stress som naturlig oppstår i kroppen under slike begrensninger. < /br> Rekken av oljer og egnete innsmørninger er lang, og man må selvsagt ha kompetanse om indikasjoner og kontraindikasjoner (selv om de er få).

Derfor er kurs og kompetanseutvikling som dette svært viktig for et sted som vårt.

 

Vibeke Illemann Andersen

Eksamen i rytmisk innsmørning

eksamen, Järna, rytmisk innsmørning