Kurs om seksualitet og intimitetsgrenser

5. oktober, arrangerer Helgeseter kurs om seksualitet og intimitetsgrenser. Kursholder er veileder Ena Ulvund som har lang erfaring fra Camphill-landsbyene, Grobunn Gårdsfellesskap, og Granly Stiftelse.

Ena vil første dagen undervise om seksualitetens historie, maktforhold, kropp, og helse. Dag 2 vil inneholde et tilrettelagt undervisningsopplegg for de medarbeiderne som ønsker å gå videre med opplæringen, med mål om selv å bli interne veiledere på Helgeseter. Disse deltakerne vil Ena følge opp jevnlig over ca ett år. Helgeseter har som mål at 3-4 personer vil satse på en slik oppgave. Alle som deltar på kurset første dag, må gjennomføre SOR sitt e-læringskurs (ca 2 timer) i forkant. Flg linken http://kurs.helsekompetanse.no/ingenhemmeligheter/www.sor.no. Veldig informativt og kan tas i arbeidstiden.

utvikling

  • Sist oppdatert
  • Treff: 28219
© Stiftelsen Virksomheten Helgeseter gir tilbud om bolig, arbeid, terapi, fritid- og kulturopplevelser til mennesker med spesielle behov. Adresse: Øvre Sædalsvegen 257, 5099 Bergen. E-post: post@helgeseter.no Telefon: 55 27 38 40. Organisasjonsnr; 971 427 248
Logg inn med Azure/Helgeseter e-post
Dei som har helgeseter.no-adresse kan logge på medarbeidersidene via knappen over (ikkje Visma Ressursstyring) Andre må logge inn med brukernavn og passord.
Det er ikkje mogleg å re-setja passord og finna brukarnamn for tida. Du finn felles innlogging ved å søkja på medarbeiderportal i den nye i personalhåndboka.