Faglunsj: Inntrykk fra fagdagene i Dornach - Kikki Roll-Lund

Kikki Roll-Lund

Fjorårets internasjonale konferanse i Dornach, for helsepedagogikk og sosialterapi hadde temaet:

«…and growing, root me in existence»

Der deltok Kikki Roll-Lund. Kikki er sosialpedagog med utdanning fra Steinerhøyskolen i Oslo, og har arbeidet ved Helgeseter Verksteder i flere år.

Kikki vil dele sine inntrykk fra høstens konferanse med oss, og inviterer deretter til dialog. På hvilken måte kan sosialpedagogikken hjelpe beboerne til selvstendige valg, og deltakelse i egne liv?

Faglunsj i Hallen, torsdag 9.2.2017, kl 12.15 – 13.00

Velkommen til ny faglunsj, med servering fra 11.30 i Spisesalen. Samlingen blir i Hallen, og som vanlig med en åpen dialog etter innlegget.

Påmelding til geir@helgeseter.no  

  • Sist oppdatert
  • Treff: 32536
© Stiftelsen Virksomheten Helgeseter gir tilbud om bolig, arbeid, terapi, fritid- og kulturopplevelser til mennesker med spesielle behov. Adresse: Øvre Sædalsvegen 257, 5099 Bergen. E-post: post@helgeseter.no Telefon: 55 27 38 40. Organisasjonsnr; 971 427 248
Logg inn med Azure/Helgeseter e-post
Dei som har helgeseter.no-adresse kan logge på medarbeidersidene via knappen over (ikkje Visma Ressursstyring) Andre må logge inn med brukernavn og passord.
Det er ikkje mogleg å re-setja passord og finna brukarnamn for tida. Du finn felles innlogging ved å søkja på medarbeiderportal i den nye i personalhåndboka.