Samarbeidspartnere

Helgeseter sine samarbeidspartnere

Bergen

Rostadheimen, Verdandi og Steinerskolen på Skjold er beslektede virksomheter som vi har et samarbeid med på prosjektbasis.

 

Sosialterapeutisk Forbund

Forbundet er en sammenslutning av helsepedagogiske skoler og sosialterapeutiske hjem og landsbyer i Norge.

For mer informasjon se www.sosialterapi.no. Helgeseter er engasjert på prosjektbasis, samt i forbundets ulike fora. Forbundets viktigste oppgaver har vært å utvikle utdanningsprogrammer, tidsskriftet Landsbyliv, samt Sosialterapeutiske fagdager.

 

Nordisk Forbund for Helsepedagogikk og Sosialterapi

Helgeseter er medlem i det nordiske forbundet og aktiv i enkeltprosjekter samt forbundets styre. De viktigste ansvarsområdene er utdanning, Maidagene, Øst-samarbeidet (især i Russland), og Nordisk Midtsommermøte som er en kulturfestival som arrangeres annethvert år (oddetall).

samarbeid

  • Sist oppdatert
  • Treff: 17232
© Stiftelsen Virksomheten Helgeseter gir tilbud om bolig, arbeid, terapi, fritid- og kulturopplevelser til mennesker med spesielle behov. Adresse: Øvre Sædalsvegen 257, 5099 Bergen. E-post: post@helgeseter.no Telefon: 55 27 38 40. Organisasjonsnr; 971 427 248
Det er ikkje mogleg å re-setja passord og finna brukarnamn for tida. Du finn felles innlogging ved å søkja på medarbeiderportal i den nye i personalhåndboka.