Bofellesskapene på Helgeseter

Oversiktsbilde av tunet på Helgeseter
Helgeseter har 6 bofelleskap inne på tunet i Sædalen. Solbakken (nærmest) er det siste i rekken og ble tatt i bruk våren 2009.
Arken Bofellesskap

Arken

Bofellesskap med 4 beboere

Øvre Sædalsvegen 255, 5099 Bergen
55 27 38 75 478 42 187
Arken nede: 55 27 38 49 957 20 701
Avdelingsleder: Gro Strandnæs

Elvebakken Bofellesskap

Elvebakken

Bofellesskap med 4 beboere

Øvre Sædalsvegen 259, 5099 Bergen
55 27 38 54 977 59 784
Avdelingsleder: Irene Eriksen

Haugen Bofellesskap

Haugen

Bofellesskap med 3 beboere

Øvre Sædalsvegen 261, 5099 Bergen
55 27 38 55 977 59 786
Avdelingsleder: Irene Eriksen

Les mer om Haugen

Lerkhaugen Bofellesskap

Lerkhaugen

Bofellesskap med 6 beboere

Øvre Sædalsvegen 265, 5099 Bergen
55 27 38 72 902 38 238
Avdelingsleder: Benedicte Jordan Baksvær

Villa Vally Bofellesskap

Villa Vally

Bofellesskap med 4 beboere

Øvre Sædalsvegen 263, 5099 Bergen
55 27 38 62 993 54 036
Avdelingsleder: Dag Kydland

Les mer om Villa Vally

Solbakken Bofellesskap

Solbakken

Bofellesskap med 9 beboere

Øvre Sædalsvegen 253, 5099 Bergen
Avd. oppe: 55 27 38 85 400 36 188
Avd. nede: 55 27 38 84 951 53 631
Avdelingsleder: Eva Birkeflet

© Stiftelsen Virksomheten Helgeseter gir tilbud om bolig, arbeid, terapi, fritid- og kulturopplevelser til mennesker med spesielle behov. Adresse: Øvre Sædalsvegen 257, 5099 Bergen. E-post: Telefon: 55 27 38 40. Organisasjonsnr; 971 427 248
Logg inn på medarbeidersidene (ikkje Visma Ressursstyring)
Det er ikkje mogleg å re-setja passord og finna brukarnamn for tida. Ta kontakt på om du treng nytt passord eller få vita kva brukarnamnet ditt er.