Skip to main content

Beborerrådet på Helgeseter

Publisert: | Michael Tveiterås | beboerrådet
Endret: 04. april 2024

Det bor fast 30 personer på Helgeseter, og vi har organisert oss i et forum som vi kaller «Beboerrådet». De som ønsker det, deltar på jevnlige møter 3-4 ganger i året, eller så ofte som det er behov. Noen medarbeidere inviteres også med, og noen ganger ledelsen. I saker som handler om eiendom og økonomi, blir beslutningene også drøftet med ledergruppen på Helgeseter før iverksettelse. Målsettingene til Beboerrådet er å styrke fellesskapet, inkludere alle, og utvikle Helgeseter videre slik at det fortsatt er en god plass for alle som bor og arbeider her.