Skip to main content

Eplekarten Steinerbarnehage

Eplekarten Steinerbarnehage er en fiireavdelings barnehage som drives etter steinerpedagogiske prinsipper. De fleste barna bor i nærområdet, men barn av ansatte på Helgeseter og i Eplekarten samt barn som skal gå på en steinerskole, har prioritet ved opptak