Skip to main content

Om Helgeseter

Publisert: | forside
Endret: 11. november 2023
17. maifeiring med den første ungeflokken i 1954. Hovedhuset er forsatt ikke helt ferdig.
17. maifeiring med den første ungeflokken i 1954.
Hovedhuset i bakgrunnen er forsatt ikke helt ferdig.

Helgeseter startet i 1954 som et helsepedagogisk hjem og skole inspirert av antroposofiens menneskesyn samt medisinske og pedagogiske praksis, for å gi utviklingsmiljø til barn med spesielle behov.


I dag er vi et sosialterapeutisk helhetlig tilbud som blant annet omfatter: 

Hjem med omsorg og nødvendig medisinsk oppfølging.

Terapi som innbefatter pressel-massasje, eurytmi, språkforming, maling, musikk, sang, basseng, omslag og terapeutiske bad.

Arbeid - i fellesskap med andre i bakeri, vevstue, toveverksted, lysverksted, gård, kjøkken, vaskeri eller på arbeidssted utenfor Helgeseter.

Fritid med sang, dans og ferieturer i inn-og utland.

Kulturopplevelser som publikum og utøvere i skuespill, kor, konserter, utstillinger og ved feiring av høytider og merkedager.