stiftelsen virksomheten helgeseter banner
Om Helgeseter  -  Kulturaktiviteter Boligene -  Arbeidsvirksomheten Ledige stillinger Kontakt oss  -  Søk
midtimage          Forsiden  »  Arbeidsvirksomheten


Arbeidsvirksomheten

Kontaktperson og leder for arbeidsvirksomheten:
Marta Eldøy

Telefon: 55 27 38 56
E-post: marta(at)helgeseter.no

Gå direkte til:
•  Arbeidsvirksomhetens tilbud
· 
•  Helgeseter - en helsepedagogisk og sosialterapeutisk virksomhet
·  Den produserende funksjon
·  Den terapeutiske funksjon
·  Den sosiale funksjon
·  Et helsepedagogisk og sosialterapeutisk hjem
· 
Presentasjon av:
•  Dukkeverkstedet
•  Terapi på hesteryggen
•  Alf Rune på telttur
•  Gårdssommeren 2008

dukketeater ved helgeseter


Helgeseter - en helsepedagogisk og sosialterapeutisk virksomhet
Tekst: Marta Eldøy

Verkstedene på Helgeseter er et tilbud om en meningsfull arbeidsdag til mennesker med spesielle behov. Vi arbeider ut fra en forståelse av at vi alle er avhengige av hverandres innsats gjennom:
- en respekt for hverandre som mennesker
- et arbeid for å dekke hverandres behov
- et sosialt engasjement i fellesskapet.

Et mål i arbeidet er å gjøre helt - ikke delt.
Helheten blir til et felles anliggende, der den største verdien ligger i at alle kan være skapende utfra egne forutsetninger i et fellesskap.
Tilhørigheten i et fellesskap er av stor betydning for selvbilde hos ethvert enkeltindivid.
Dette er forestillingen om den "sosiale skulptur", som legaliserer kunsten og kreativiteten som nødvendige livsfaktor, som kan fornye og berike alle områder av livskvalitet.
Et arbeid med kunsten som metode.

Verkstedene har tre forskjellige funksjoner;
- en produserende
- en terapeutisk
- en sosial

Den produserende funksjon
Det er et hovedmål med verkstedene å skape produkter som virker berikende og utviklende på dem som fremstiller dem, men det er likeså viktig at det er produkter som omverden har behov for og setter pris på. Produksjonen bygger på tradisjonsrikt håndverk.

Å arbeide i samklang med naturen er avgjørende for kvalitetsbegrepet, som defineres utfra de økologiske sammenhenger og vektlegges de naturlige og naturnære råvarer i all tilvirkning.
Verkstedenes mål er å produsere og levere til kunder som har interesse og bruk for varene.
Gjennom arbeidet omvandler mennesket verden.

Den terapeutiske funksjon
Det primære er at verkstedet har en helhetskarakter. En starter med det uarbeidede råmateriale, og gjennom en tilrettelagt prosess ender opp med ferdigbehandlet vare. Det å arbeide fra helhet til del - og tilbake til helhet virker harmoniserende, spesielt for mennesker preget av stor ensidighet.
Hvert verksted er preget av sin stemning, hver råvare har sin virkning på de mennesker som arbeider der. Denne kvalitet gjøres tydelig og er bevissthetsdannende.
Vevprosessen gir ro og rytme, i motsetning til det konstant skiftende arbeidet på gården, hvor en er avhengig av vær og årstid. Alle rytmer er av stor betydning i arbeidet.
Slike allside arbeidskvaliteter virker utviklende på mennesker med spesielle behov. Med stor variasjon i arbeidstilbudene vil en øke mulighetene for å finne den best egnede arbeidsplass for den enkelte til enhver tid.
Terapeutiske tilbud som helseeurytmi, kirofonetikk, basseng m.m. kommer i tillegg.
Et arbeid å strekke seg etter

Den sosiale funksjon
Arbeid er et viktig moment i menneskets selvutvikling, for den enkelte er det av vesentlig betydning å være integrert i en arbeidsprosess, i en samhandling med andre.
En viktig funksjon i verkstedene er at en hele tiden øver samarbeid og pleier det sosiale fellesskapet. Styrke, samhold og forståelse for hverandre må hele tiden stå i sentrum.
Felles for alle er at en setter av tid til å arbeide kunstnerisk med f.eks. musikk, sang, maling, eurytmi og språkforming i det omfang lyst og evner tillater det.
All ensidighet utjevnes gjennom et kreativt arbeid av kunstnerisk karakter.
Et arbeid i samarbeid med andreArtikkelen fortsetter:   1  |  2    Neste side >>


Helsepedagogikk og sosialterapi
Aktivitetskalender
Kulturaktiviteter
Barnehagen
Tips en venn
Helgeseters tidsskrift
Ledige stillinger
Send kommentarer
Nyttige lenker
hovedhus helgeseter 1954 I 1953 begynte man å reise det første huset på Helgeseter. I dag er det gårdshus, verksteder og syv boliger.

kulturaktiviteter på helgeseter Kulturaktiviteter er en av grunn-pilarene på Helgeseter, her fra 2008 karneval "På havets bunn"
LES MER


ny omsorgsbolig på helgeseterNy omsorgsbolig på Helgeseter
LES MER


terapi på hesteryggen Terapi på hesteryggen
LES MER

forsiden  |  helgeseter  |  stillinger  |  kontakt