stiftelsen virksomheten helgeseter banner
Om Helgeseter  -  Kulturaktiviteter Boligene -  Arbeidsvirksomheten Ledige stillinger Kontakt oss  -  Søk
midtimage          Forsiden  »  Om Helgeseter  »  Helsepedagogikk og sosialterapi

Side 2 av:
Hva er helsepedagogikk og sosialterapi?


Individuelt liv i fellesskap
Fellesskap er en livsviktig faktor i menneskets liv. Å finne en sosial sammenheng der en føler seg hjemme er en forutsetning for personlig utvikling. For mennesker med spesielle behov er det viktig at fellesskapet skaper glede, trygghet og gir mulighet til å få være den man er. Våre virksomheter har som intensjon å skape rammer for individuell utvikling gjennom et sosialt fellesskap som alle bidrar til etter funksjonsnivå og evner.

Individets kjerne
Funksjonshemming skal ikke likestilles med utviklingshemming. Bak hver funksjonshemming finnes det unike krefter med stort potensial for utvikling. Medarbeidernes oppgave er å være lydhøre overfor hvert individs evner og tilrettelegge forholdene slik at disse kan utvikles. Å vise respekt for hvert menneskes utviklingsvei, og ha tålmodighet overfor dets begrensninger er grunnleggende verdier i vårt arbeid.

Livslang læring
I møte med personer med funksjonshemming blir medarbeideres egne feil og mangler ofte belyst. Dermed blir medarbeideren direkte konfrontert med behovet for egen utvikling. Sett i lys av dette perspektiv gir møtet mellom beboer og medarbeiders utfordringer i livet, begge parter mulighet for utvikling. På våre arbeidsplasser ansees denne prosess å være en naturlig del av arbeidet. Derfor betoner vi verdien av livslang læring.


Et bevisst utformet miljø
De fysiske omgivelser har stor innvirkning på mennesket. Arkitektur, materialvalg, fargesetting, innredning og utforming av uteareal betyr mye for sjelelig trivsel og velvære. Derfor legger vi stor vekt på et estetisk tiltalende miljø utendørs og innendørs.


Når det gjelder det psykososiale miljø er hverdag og høytider organisert etter et rytmisk gjentagende prinsipp. Dette kommer til uttrykk gjennom felles samlinger i skole og arbeidsdag samt regelmessige og bevisst regisserte måltidssituasjoner. Årets høytider, fødselsdager og helger markeres slik at dette oppleves som trygt og forutsigbart.

Vi tilstreber også en økologisk bevissthet ved å drive våre virksomheter på en måte som skader miljøet minst mulig gjennom bruk av økologisk/biodynamisk dyrket mat, miljøvennlige vaskemidler, samt resirkulering og kompostering av avfall.

Et skapende liv - Arbeidets betydning
Betingelsen for at vi som mennesker skalvære skapende og kreative er opplevelsen av harmoni og velvære. Derfor vil vi gi hvert enkelt individ muligheten til å utfolde sin iboende kreativitet gjennom å gi trygge forutsigbare rammer for livet samt gjennom individuell tilrettelegging i bolig og verksted. Det er også en forutsetning at det arbeidet som utføres er til nytte for fellesskapet eller resulterer i et produkt som andre kan ha nytte og glede av.

Arbeidet har en sentral plass i et voksent menneskets liv. Å finne fellesskap gjennom en meningsfull oppgave og føle seg ønsket er spesielt viktig for personer med funksjonshemming. Gjennom å tilrettelegge for dette blir personen revitalisert og får muligheten til et rikt og skapende liv.Fra "svensk forbund for helsepedagogikk og sosialterapi"
Oversatt og bearbeidet til norsk av Terje Erlandsen, Helgeseter.


Tilbake til side 1 av artikkelen »

Helsepedagogikk og sosialterapi
Aktivitetskalender
Kulturaktiviteter
Barnehagen
Tips en venn
Helgeseters tidsskrift
Ledige stillinger
Send kommentarer
Nyttige lenker
hovedhus helgeseter 1954 I 1953 begynte man å reise det første huset på Helgeseter. I dag er det gårdshus, verksteder og syv boliger.

kulturaktiviteter på helgeseter Kulturaktiviteter er en av grunn-pilarene på Helgeseter, her fra 2008 karneval "På havets bunn"
LES MER


ny omsorgsbolig på helgeseterNy omsorgsbolig på Helgeseter
LES MER


terapi på hesteryggen Terapi på hesteryggen
LES MER

forsiden  |  helgeseter  |  stillinger  |  kontakt