stiftelsen virksomheten helgeseter banner
Om Helgeseter  -  Kulturaktiviteter Boligene -  Arbeidsvirksomheten Ledige stillinger Kontakt oss  -  Søk
midtimage          Forsiden  »  Om Helgeseter  »  Verdi, mål og handling


Verdi, mål og handling

Tekst: Terje Erlandsen

Høsten 2007 startet Helgeseter ”prosjekt verdi, mål og handling”. Bakgrunnen for igangsettelsen er et overordnet ønske om å øke kvaliteten på vårt arbeid.

ørjan på seminar

Våre valg styres av verdier. Når vi foretar valg vil vi velge det vi ser på som mest verdifullt. En viktig del av vårt arbeid er å tilrettelegge menneskers liv og foreta valg på deres vegne. Våre beboere er derfor i stor grad prisgitt våre verdier og holdninger i forhold til hvordan deres liv skal arte seg i praksis. Når rytme og forutsigbarhet er en av våre terapeutiske metoder kan vi trekke den slutning at det kan være lurt å enes om felles verdier og mål for vårt arbeid.

Vårt arbeid med verdi mål og handlingsgrunnlag har pågått i flere grupper siden høsten 2007. Formålet med dette arbeid er at vi sammen innenfor de grupper vi arbeider skal definere våre verdier mål og handlinger ved å besvare følgende spørsmål:

•  Hva er det som er verdifullt i mitt arbeid?
•  Hvilke mål har jeg for mitt arbeid?
•  Helt konkret gjør jeg:

Formålet med dette arbeidet er å enes om felles verdier for vårt arbeid, beskrive hvilke mål vi har med utgangspunkt i våre verdier og beskrive konkret hvordan vi utfører vårt arbeid i vår gruppe. Arbeidet blir dokumentert skriftlig og resultatet blir verdi mål og handlingsgrunnlag for den gruppen som har utarbeidet det. Når alle grupper har gjennomført prosessen samles dette og vil da utgjøre verdi mål og handlingsgrunnlag for Virksomheten Helgeseter.

Prosessen er verdifull interessant og nyttig ved at verdispørsmål settes på dagsorden. I tillegg vil vi som gruppe få klarere kjøreregler for hvordan vi skal utføre vårt arbeid. Det at gruppene selv utarbeider dette vil forhåpentligvis føre til at alle føler et eierskap til verdi mål og handlingsgrunnlaget og forholder seg lojalt til dette.

fra seminaret

Helgeseter er inne i en omstillingsprosess med ny daglig leder og større administrative endringer der hver enhet vil få større frihet og ansvar administrativt og økonomisk. VMH arbeidet er en del av denne omstilling. Hver enkelt medarbeider får gjennom dette i større grad muligheten til å forme egen arbeidssituasjon.

Vibeke Andersen og undertegnede har fått som oppgave å veilede gruppene i dette arbeid. Det er for oss svært lærerikt og inspirerende. Vi har til nå opplevd stort engasjement og positivitet i de grupper vi har arbeidet. Dette gir oss tro på at arbeidet på sikt vil bidra til å heve Helgeseters kvalitet, kompetansenivå og trivselsfaktor.

Terje Erlandsen
Helgeseter, februar 2008Helsepedagogikk og sosialterapi
Aktivitetskalender
Kulturaktiviteter
Barnehagen
Tips en venn
Helgeseters tidsskrift
Ledige stillinger
Send kommentarer
Nyttige lenker
hovedhus helgeseter 1954 I 1953 begynte man å reise det første huset på Helgeseter. I dag er det gårdshus, verksteder og syv boliger.

kulturaktiviteter på helgeseter Kulturaktiviteter er en av grunn-pilarene på Helgeseter, her fra 2008 karneval "På havets bunn"
LES MER


ny omsorgsbolig på helgeseterNy omsorgsbolig på Helgeseter
LES MER


terapi på hesteryggen Terapi på hesteryggen
LES MER

forsiden  |  helgeseter  |  stillinger  |  kontakt