stiftelsen virksomheten helgeseter banner
Om Helgeseter  -  Kulturaktiviteter Boligene -  Arbeidsvirksomheten Ledige stillinger Kontakt oss  -  Søk
midtimage          Forsiden  »  Om Helgeseter  »  Utdanning


Helsepedagogisk og
sosialterapeutisk seminar

2007- 2010
Tekst: Terje Erlandsen

Det har siden slutten av 80 tallet eksistert en antroposofisk helsefaglig utdannelse i Norge. Per i dag er denne støttet av Norsk Forbund for helsepedagogikk og sosialterapi. Medlemmer av nevnte forbund er norske antroposofiske virksomheter som Rostadheimen, Granly, Grobunn, Helgeseter, helsepedagogiske steinerskoler (Skjold, Oslo og Hedemarken) samt landsbystiftelsene (Camphill).

ørjan på seminar

Per i dag har den norske 3 årige utdannelse 18 deltagere på landsbasis. Disse møtes til "blokkuker" 3 ganger i året forskjellige steder i Norge. I tillegg til dette har seminaristene lokal oppfølging i den landsdel de tilhører en dag per uke.

I Bergen er det 8 deltagere. 2 fra Bjørkhaug, en fra Rostadheimen og 5 fra Helgeseter.

Bergensgruppen samles i lokalene til antroposofisk selskap hver tirsdag. Disse dagene består av kunstnerisk arbeid som eurytmi, sang og skulptur samt foredrag og studie av pensum der seminaristene deltar aktivt gjennom innledninger og presentasjoner. Det er også en del skriftlige arbeider som leveres i form av referater fra blokkukene samt oppgaver med forskjellige tema.

Utdannelsen har per i dag ikke offentlig status, men med et år i Danmark på Marjattas seminar får man tittelen sosialpedagog. Dette tilsvarer en norsk 3 årig høyskoleutdannelse. Det samarbeides med Rudolf Steinerhøyskolen i Oslo med tanke på å få utdannelsen offentlig godkjent på bachelornivå.

Utgangspunktet for at Helgeseter støtter utdannelsen er behovet for å øke kompetansen til medarbeidere i forhold til den antroposofiske impuls slik at den ide som ligger til grunn for våre virksomheter kan utvikles og leve videre også i en fremtid. Jeg opplever som koordinator og veileder at seminaret gir våre 5 engasjerte "helgeseterseminarister" verdifull inspirasjon til dette arbeid.

fra seminaret

Terje Erlandsen, Helsepedagogisk seminar i Bergen.


Helsepedagogikk og sosialterapi
Aktivitetskalender
Kulturaktiviteter
Barnehagen
Tips en venn
Helgeseters tidsskrift
Ledige stillinger
Send kommentarer
Nyttige lenker
hovedhus helgeseter 1954 I 1953 begynte man å reise det første huset på Helgeseter. I dag er det gårdshus, verksteder og syv boliger.

kulturaktiviteter på helgeseter Kulturaktiviteter er en av grunn-pilarene på Helgeseter, her fra 2008 karneval "På havets bunn"
LES MER


ny omsorgsbolig på helgeseterNy omsorgsbolig på Helgeseter
LES MER


terapi på hesteryggen Terapi på hesteryggen
LES MER

forsiden  |  helgeseter  |  stillinger  |  kontakt