Medarbeiderportalen

Dette er startsiden for medarbeiderportalen. Her kan du finne nyttig informasjon for medarbeidere på Helgeseter.

Timelister, kjørebok, årsberetninger og mye annet er tilgjengelig og mere vil bli lagt til etter hvert. For å få tilgang på innholdet må du registrere deg som bruker. Trykk på lenke under.

Problemer med å logge deg inn på medarbeiderportalen eller turnus? (Trykk her)

Har fått tilbakemelding på at mange ikkje får tilgang på innhaldet på medarbeiderportalen.

Noko av grunnane til det kan være at det er to forskjellige system.

  1. Visma Ressurstyring som du brukar for sjekke turnus og timelister
  2. Medarbeiderportalen er knytt til Helgeseter sine nettsider (der du er no)

Begge portalene har eigen innlogging.

At du får sjekka timelister og turnus betyr ikkje at du automatisk får tilgang på innhaldet på Medarbeiderportalen. Om du ikkje allereie har registrert deg/laga brukerkonto, kan du gjere det ved å trykke på knappen: Lag brukerkonto over eller trykk her.

Når du har registrert deg vil du kunne logge deg inn, men du får ikkje tilgang på alt innholdet før webansvarleg har godkjent deg. Dette kan ta kort tid om det er ein virkedag, men det kan også gå nokre dagar. Beklagar at det kan ta noko tid før du er godkjent og får tilgang til innhaldet.

Systemet kan ikke fange opp at du faktisk er medarbeider på Helgeseter slik det kan ta litt tid før webansvarlig har fått sjekket ut dette og gi deg tilgang. Du vil få ein e-post som stadfestar at du har fått tilgang på medarbeiderportalen.

Logg inn for medarbeidere (ikkje Visma)
Det er ikkje mogleg å re-setja passord og finna brukarnamn for tida. Ta kontakt på om du treng nytt passord eller få vita kva brukarnamnet ditt er.
© Stiftelsen Virksomheten Helgeseter gir tilbud om bolig, arbeid, terapi, fritid- og kulturopplevelser til mennesker med spesielle behov. Adresse: Øvre Sædalsvegen 257, 5099 Bergen. E-post: Telefon: 55 27 38 40. Organisasjonsnr; 971 427 248
Logg inn på medarbeidersidene (ikkje Visma Ressursstyring)
Det er ikkje mogleg å re-setja passord og finna brukarnamn for tida. Ta kontakt på om du treng nytt passord eller få vita kva brukarnamnet ditt er.