Arbeidsgiverforeningen VIRKE besøkte Helgeseter

Helene venaasInger Helene Venås er direktør for ideelle og frivillige organisasjoner i vår arbeidsgiverforening VIRKE. Hun besøkte Helgeseter 19.2.2020 for å motta tilbakemeldinger, samt å gi oss innspill ift politisk arbeid, Virke sine satsningsområder, og hvordan vi kan nyttiggjøre oss Virke sitt tjenestetilbud på en best mulig måte. Det ble en god dialog som kommer til å fortsette, og bekreftet igjen at det blant norske arbeidsgiverforeninger er Virke som jobber mest målrettet mot politisk nivå for at ideelle og frivillige organisasjoner skal få utviklingsmuligheter og flere oppgaver

Virke, arbeidgiverforening, tjenestetilbud