Kulturkalender

17. maiprogram for Helgeseter

Kalender
Kultur
Dato
fre 17. mai 2019 09:15 - 19:00
Sted
Helgeseter

Beskrivelse


09:15 Flaggheising
  Vi synger: Ja Vi Elsker og Nystemten
  Vi går i tog fra Lerkhaugen til Hovedhuset via Gården
09:45 Felles frokost i Hovedhuset
ca 11:00 Leker på tunet
13:45 Rømmegrøt i egne hus
  pause/middagshvil
17:00 Matine i Hallen se eget program lenger nede
18:00 Pølser og dans

 

Programmet er tegnet av Bjørn 

 

Matineprogram er tegnet av Brit-Lisbet

© Stiftelsen Virksomheten Helgeseter gir tilbud om bolig, arbeid, terapi, fritid- og kulturopplevelser til mennesker med spesielle behov. Adresse: Øvre Sædalsvegen 257, 5099 Bergen. E-post: post@helgeseter.no Telefon: 55 27 38 40. Organisasjonsnr; 971 427 248
Det er ikkje mogleg å re-setja passord og finna brukarnamn for tida. Du finn felles innlogging ved å søkja på medarbeiderportal i den nye i personalhåndboka.