Kulturkalender

ÅPNINGSFORESTILLING OG UTSTILLINGSÅPNING

Setersprell klar for høytidelig åpning
Setersprell klar for høytidelig åpning
Event registration ended at ons 23. sep 2020 12:30.

Beskrivelse

Les mer i Setersprellprogrammet: Setersprell 2020 - Helgeseter

Booking information

© Stiftelsen Virksomheten Helgeseter gir tilbud om bolig, arbeid, terapi, fritid- og kulturopplevelser til mennesker med spesielle behov. Adresse: Øvre Sædalsvegen 257, 5099 Bergen. E-post: post@helgeseter.no Telefon: 55 27 38 40. Organisasjonsnr; 971 427 248
Det er ikkje mogleg å re-setja passord og finna brukarnamn for tida. Du finn felles innlogging ved å søkja på medarbeiderportal i den nye i personalhåndboka.