Skip to main content

Dørmatten og ryddetrangen - det sedvanliges makt i omsorg på tvers av funksjonsmessige forskjeller

Publisert: | Geir Legreid | utvikling
Endret: 06. april 2022

Foredrag med Thomas Owren

En innholdsrik mars måned ebbet ut med en undervisningsdag for studenter ved Steinerhøyskolen samt medarbeidere ved Rostadheimen og Helgeseter. Tema var «Dørmatten og ryddetrangen - det sedvanliges makt i omsorg på tvers av funksjonsmessige forskjeller.» Owren er vernepleier med mastergrad i samfunnsarbeid, og er en skikkelig fagentusiast. Han har tidligere utvidet forståelsen for hva som bør defineres som tvangsinngrep, noe som har skjerpet studenter og medarbeidere i vanskelige situasjoner.

Til daglig arbeider han som førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet, Institutt for velferd og deltaking, og har blant annet skrevet boken Vernepleiefaglig teori og praksis. Temaet denne gangen er med utgangspunkt i hans doktorgradsarbeid og han skal etter planen disputere i vår. Owren har vært på Helgeseter flere ganger tidligere, og foredraget var en del av undervisningen til Sosialpedagogikk-studentene ved Steinerhøyskolen i Oslo.