Skip to main content
Inger Helene Venås

Arbeidsgiverforeningen VIRKE besøkte Helgeseter

Publisert: | Geir Legreid | utvikling
Endret: 21. februar 2024

Inger Helene Venås er direktør for ideelle og frivillige organisasjoner i vår arbeidsgiverforening VIRKE. Hun besøkte Helgeseter 19.2.2020 for å motta tilbakemeldinger, samt å gi oss innspill ift politisk arbeid, Virke sine satsningsområder, og hvordan vi kan nyttiggjøre oss Virke sitt tjenestetilbud på en best mulig måte. Det ble en god dialog som kommer til å fortsette, og bekreftet igjen at det blant norske arbeidsgiverforeninger er Virke som jobber mest målrettet mot politisk nivå for at ideelle og frivillige organisasjoner skal få utviklingsmuligheter og flere oppgaver