Skip to main content

Nyheter

Sosialterapeutisk Forbund arrangerer seminar for ledere og styreledere

Onsdag 4.3.2020 arrangerer Sosialterapeutisk Forbund et seminar for ledere og styreledere i medlemsvirksomhetene. Fra Helgeseter stiller hele ledergruppen, styreleder og fagansvarlig. Målet med seminaret er å forstå lederrollen i en antroposofisk virksomhet i lys av fremtidens muligheter og utfordringer. Tradisjonelle lederoppgaver kan være krevende nok, men når vi samtidig skal ivareta et idegrunnlag som vårt krever det en helhetskunnskap og et personlig engasjement som er stort. Forhåpentligvis blir denne samlingen den første av en rekke med årlige lederseminarer som vil hjelpe oss i arbeidet videre.

Innledere er

  • Christian Wilbers (Steinerhøyskolen i Oslo),
  • Terje Erlandsen (Marjatta Utdannelsessenter) og
  • Eva Lønstad Davis (tidl. Fylkesmannen i Oppland).

sosialterapi, seminar

  • Opprettet .