Skip to main content

Arbeider for å fjerne boligkø

Publisert: | Geir Legreid | utvikling
Endret: 11. november 2023

Sosialkomiteen i Bergen Bystyre et seminar om tjenestene kommunen skal gi til mennesker med utviklingshemming de neste årene.

10. januar arrangerte Sosialkomiteen i Bergen Bystyre et seminar om tjenestene kommunen skal gi til mennesker med utviklingshemming de neste årene. Det er mange gode krefter som nå arbeider sammen slik at boligkøen og behovet for arbeid/dagsenter kan tilbys.


Kommunen har store ambisjoner og Etatsdirektøren har bedt Helgeseter om å sjekke mulighetene for et par ekstra boligplasser.
Når det gjelder nye plasser i arbeidsvirksomheten ser det ikke ut for at kommunen vil endre dagens plasstall på Helgeseter. Kommunen har åpnet et nytt dagsenter i Fana bydel, og byråd Rebekka Ljosland konkluderte med at alle med behov har nå fått et aktivitetstilbud eller organisert dagsentertilbud.
Seminaret hadde mange innledere fra både Habiliteringstjenesten, NFU, Autismeforeningen, Byombudet, Høyskolen, mfl. Dessverre var det kun Bystyret/ Sosialkomiteens egne medlemmer som fikk anledning å stille spørsmål til innlederne. Men det var tett med publikum i gamle «Teatersalen» så det kan konkluderes med at tilbudet til utviklingshemmede i Bergen har stor interesse for mange.