Skip to main content

Service Civil International besøkte Helgeseter i sommer

Publisert: | Vibeke Illemann Andersen | utvikling
Endret: 11. november 2023

Service Civil International besøkte Helgeseter

På en av de varme skjønne sommerdager i juli fikk Helgeseter besøk av 7 mennesker fra 5 forskjellige land( Italia, Sveits, Nederland, Danmark, Norge), alle pensjonister, og alle hadde som del av en gruppe besøkt Helgeseter i 1965. De var da på en internasjonal dugnad her i 3 uker og er medlemmer i en organisasjon, SCI ( Service Civil International).


Siden mange på Helgeseter jo hadde ferie i dette tidsrom ønsker jeg bare å formidle noen inntrykk fra dette møte. Lenge etterpå tenkte jeg over den gleden og varmen de formidlet over gjensynet md Helgeseter. De fortalte også at møtet med stedet hadde gjort noe dem og inspirert dem videre i livet.

Jeg hadde den store glede å ta imot dem, vise dem rundt og organisere lunsj/samtale med dem. Kjøkkenet bidro som alltid med deilig lunsj, og etter omvisningen hilste de på 6 av våre eldre beboere, som også deltok på lunsj sammen med medarbeidere som var på jobb denne dagen.

Litt om SCI, som eksisterer den dag i dag. Nettside: www.internasjonaldugnad.org 

SCI ble etablert etter 1 verdenskrig for å gjenoppbygge samfunn som var ødelagt av krig- men også for å skape forståelse mellom mennesker for å hindre ny krig. På slutten av 50 tallet og begynnelsen av 60 tallet våknet nye generasjoner og demonstrerte mot krig og atomvåpen. Den kalde krigen og Cubakrisen samlet mange mennesker i kampen mot krig, og de hørte på talene til Martin Luther King. Og hørte på musikk som hadde tekster mot undertrykkelse og rasisme. Og for verdensfred.

Avdøde Nils Christie var en tydelig stemme i den tiden og bodde på Vidaråsen i perioder. Om livet på Vidaråsen skriver han i boken «Mellom anstalt og ensomhet». Han var venn av Kristin Irja Enstad som organiserte besøket her på Helgeseter. Nils Christie skrev for øvrig også en bok om skolen, og en doktoravhandling om norske fangevoktere i en konsentrasjonsleir i Nord Norge under 2 verdenskrig.

Service Civil International besøkte Helgeseter i 1965

Som sagt, gruppen av unge idealister kom til Helgeseter i 1965. Det viste seg at de sikkert har sovet i Eurytmisalen på flatsenger. De arbeidet med praktiske ting. En av herrene viste stor interesse for hønsegården, for der hadde han arbeidet med å fjerne flere lag med hønsemøkk og reparere hønsegården. En annen hadde malt Røde hus. Ellers var det høyonna, og drift av gården som hadde vært arbeidsoppgavene. Det ble videre foretatt turer til Hardanger og Voss, arrangert folkedans mm.

De hadde lært litt om tankegangen i antroposofien: «At alle barn, selv om de var alvorlig utviklingshemmet, gjennom kunst, musikk, maling, dans- har uante utviklingsmuligheter». De fortalte også at de hadde møtt en medmenneskelig varme her som de synes var enestående, de hadde følt at de «ble sett».

Kristin Enstad skrev til meg og takket for besøket. Det hadde vært en stor glede for dem å se hvor mye som hadde vokset fram og utviklet seg her, bla det vakre verkstedsbygget og de andre husene som jo ikke var bygget i 1965.

Og best av alt... den menneskelige varmen og interessen som de møtte fra oss som var tilstede den dagen, både medarbeidere og beboere. Det var for dem et tegn på at de verdiene de opplevde i 1965 hadde blitt videreført.

Det var kjekt å oppleve at det er hjerter foruten mitt/vårt alles, som banker for Helgeseter

 

Vibeke Illemann Andersen