• Hjem
  • terapi - Helgeseter
Regelmessig trening er med på å vedlikeholde og øke ens form, ferdigheter eller funksjoner. Bevegelse/trening...
-et av de viktige tilbudene ved Kjerringrokken Terapiavdeling
Språkforming er en del av det kunstnerisk-terapeutiske tilbudet på Helgester. Språkformeren har...
Terapiavdelingen Kjerringrokk startet i 2003 og samlet terapautene i hovedhusets østlige del. Mer...
© Stiftelsen Virksomheten Helgeseter gir tilbud om bolig, arbeid, terapi, fritid- og kulturopplevelser til mennesker med spesielle behov. Adresse: Øvre Sædalsvegen 257, 5099 Bergen. E-post: post@helgeseter.no Telefon: 55 27 38 40. Organisasjonsnr; 971 427 248
Logg inn med Azure/Helgeseter e-post
Dei som har helgeseter.no-adresse kan logge på medarbeidersidene via knappen over (ikkje Visma Ressursstyring) Andre må logge inn med brukernavn og passord.
Det er ikkje mogleg å re-setja passord og finna brukarnamn for tida. Du finn felles innlogging ved å søkja på medarbeiderportal i den nye i personalhåndboka.