Skip to main content

Bevegelsestrening

Publisert: | Nina Pedersen | terapi
Endret: 01. desember 2022
Ikke tilbud fra høsten 2022

Regelmessig trening er med på å vedlikeholde og øke ens form, ferdigheter eller funksjoner. Bevegelse/trening er et tilbud først og fremst til de som ikke er bevegelig selv, og til de som er i mindre bevegelse eller har en problematikk som må vedlikeholdes eller trenes opp igjen.


Bevegelse eller fysisk trening som vi ofte kaller det går ut på: gå trening, varmtvannsbasseng, balanseøvelser, ergometersykkel, øvelser for å vedlikeholde eller øke bevegelighet og for å bedre funksjoner.

Vi nyttiggjør oss av rommets 4 retninger

oppe-nede

venstre-høyre

foran-bak

Gjennom treningen nyttiggjør vi oss av de fire nedre sansene:

 • berøringssansen
 • velsansen
 • egenbevegelse
 • likevektsansen

Ved å øve de fire nedre sansene stimulerer en også de fire øvre sansene:

 • høresans
 • ord/språksansen
 • Tankesansen
 • Jeget

Det er viktig og vektlegger det sosialpedagogiske, gleden og nytten av å bevege seg. Det sosiale møte mellom mennesker, motivasjon, medbestemmelsesrett, og at man møter beboermed respekt gjennom tale, holdning og likeverd.

En trening kan bestå av:

 • ergometersykkel, jeg sykler her ofte sammen med beboer da dette motiverer og påvirker til mer utholdenhet og høyere tempo. Det å etterhenne er ofte lærerikt, og det styrker det sosiale å gjøre noe felles.
 • Balanse: vi øver her stående på balanseputer eller brett, og sittende på stor balanseball. Legger her lnn forskjellig vanskelighetsgrad. Sitte på benk uten stølte kan være en stor utfordring for de som til daglig sitter i rullestol.
 • Øvelser på benk for å styrke mage sete lår. Øvelser sittende for rygg skuldre nakke. En del beboere får alle øvelser liggende da de ikke kan sitte på benk.

 

Ståtrening

Det er viktig å stå

Det er viktig å opprettholde ståfunksjonen. Å stå oppreist påvirker hjerte- og karsystemet, fordøyelsen og respirasjonen. Skjellettet blir utsatt for belastning som er viktig for å bevare styrken i knoklene. Knær og hofter, som hovedsaklig er bøyd når beboer sitter i rullestol, blir strukket ut. Dette forebygger kontrakturer. I tillegg til dette, må vi ikke undervurdere den psykologiske effekten av å stå oppreist.

Gåtrening

For de som ikke går på egenhånd er en viktig trening. Beboer går da inne eller ute med ledsager eller med hjelpemiddler.

Å GÅ - EN KOMPLEKS AKTIVITET

Å gå er kanskje en av de vanskeligste aktivitetene å mestre, men den er også den mest verdifulle aktiviteten for fysisk og emosjonell utvikling for funksjonshemmede.

Prosessen med å hjelpe en beboer til å gå krever innsats og tid uavhengig av funksjonshemming. Resultatet er en frihet som hjelper beboeren å utvikle sans for rom og retning og oppfordrer til å utforske og oppdage verden.

Gangen består i hovedsak av to bevegelser - vektfordeling fra side til side og en bevegelse i vertikal retning. Samtidig nyttiggjør en seg av det samme som når en står se over.

I tillegg øver en bevegelse og styrking av musklene

 

Sosialterapeut Nina Pedersen