Ungdomsgruppen

pileverkstad-0586-450

Helgeseters arbeidsvirksomhet startet fra høsten 2011 et arbeidstilbud for unge mennesker med spesielle behov.

Veien Videre er et tilbud om arbeid i et ungt fellesskap der målet er å gi unge arbeidstakere erfaringer i deres prosess med å finne veien ut i samfunn og arbeidsliv. Gruppen arbeider sammen, blant annet med et gammelt håndverk, pilfletting, men vil også ta del i gårdsarbeid, bakeridrift, kunstneriske aktiviteter og naturopplevelser. Gjennom samarbeid, opplevelser, utfordringer og samtale nærmer vi oss de store spørsmålene: Hvem er jeg? Hva kan jeg? Hva vil jeg?

Høsten 2013 er det ikke tatt inn nye ungdommer til Veien Videre, men vi håper å starte opp med en ny gruppe neste arbeidsår.

Veien Videre-folder kan lastes ned her.

Les også: Etablering av et nytt tilbud til ungdom på Helgeseter 

  • Sist oppdatert
  • Treff: 10283
© Stiftelsen Virksomheten Helgeseter gir tilbud om bolig, arbeid, terapi, fritid- og kulturopplevelser til mennesker med spesielle behov. Adresse: Øvre Sædalsvegen 257, 5099 Bergen. E-post: Telefon: 55 27 38 40. Organisasjonsnr; 971 427 248
Logg inn på medarbeidersidene (ikkje Visma Ressursstyring)
Det er ikkje mogleg å re-setja passord og finna brukarnamn for tida. Ta kontakt på om du treng nytt passord eller få vita kva brukarnamnet ditt er.