Faglunsj på Helgeseter

hanne frosta380

Det er arrangert 5 faglunsjer på Helgeseter siden oppstarten i juni. Temaene har vært varierte og spennende med rundt 20-25 deltakere pr gang.

Ambisjonen vår med å arrangere faglunsjer, er å gi jevnlige impulser inn i en travel hverdag, der vi litt spontant og uten krav til forberedelser kan lytte til en innleder som deretter inkluderer oss i en samtale rundt dagens tema.
Innleggene favner om høyst ulike aspekter, og dette halvåret har disse vært:

  • Maidagene i Järna
  • døden i et antroposofisk perspektiv
  • indre dialog og kreativitet
  • fargenes påvirkning
  • og naturens matfat

Det jobbes med programmet for våren 2016, og forslag til innledere og tema tas imot med takk.

 

Faglunsj

  • Sist oppdatert
  • Treff: 30005
© Stiftelsen Virksomheten Helgeseter gir tilbud om bolig, arbeid, terapi, fritid- og kulturopplevelser til mennesker med spesielle behov. Adresse: Øvre Sædalsvegen 257, 5099 Bergen. E-post: post@helgeseter.no Telefon: 55 27 38 40. Organisasjonsnr; 971 427 248
Logg inn med Azure/Helgeseter e-post
Dei som har helgeseter.no-adresse kan logge på medarbeidersidene via knappen over (ikkje Visma Ressursstyring) Andre må logge inn med brukernavn og passord.
Det er ikkje mogleg å re-setja passord og finna brukarnamn for tida. Du finn felles innlogging ved å søkja på medarbeiderportal i den nye i personalhåndboka.