Skip to main content

Arbeidsvirksomheten

Arbeidsvirksomheten på Helgeseter gir tilbud om en meningsfull arbeidsdag til mennesker med spesielle behov, og vi ser det som verdifullt at beboere og medarbeidere møtes i et arbeidsfelleskap som likeverdige mennesker i utvikling.

Vi ønsker at den enkelte skal finne sin plass i et fellesskap preget av humor, varme, trygghet og utfordringer, og hvor mennesker med ulike ferdigheter, personlige kvaliteter og egenskaper kan være med å produsere og tilby varer og tjenester som er til glede og nytte for mange.

Arbeidstilbudet er variert og fordelt over 8 ulike verksteder og arbeidsplasser. Hvilket verksted den enkelte arbeidstaker er knyttet til kan skifte fra dag til dag etter en fast, ukentlig arbeidsplan. På denne måten blir arbeidsuken variert og spennende og kan gi utfordringer til den enkelte på flere områder.

Vi legger vekt på å ta miljøhensyn i alle deler av produksjonen.