Skip to main content

Presselmassasje

Publisert: | Inger Margrethe | terapi
Endret: 01. desember 2022
Ikke tilbud siden 2019

Massasje er en av de eldste helbredelsesmetoder vi kjenner til. Berøring gitt med omsorg og respekt er av stor betydning for vår fysiske og psykiske velvære. Massasje virker beroligende og styrkende på kroppen, og setter i gang våre egne selv-helbredende krefter.

Kopping eller vakuumterapi er blitt brukt i Vesten i flere århundrer mot en rekke lidelser. Ved å sette glasskopper på huden ved hjelp av vakuum økes blodtilstrømningen og huden blir rød. Denne aktiviseringen frigjør hormoner og styrker kroppens immunforsvar. Innenfor Presselmassasjen benyttes kopping som en del av behandlingen for å øke blodgjennomstrømningen i kroppen for opptak av næringsstoffer og utskillelse av avfallsstoffer.

Presselmassasjen er utarbeidet av den tyske, antroposofiske legen og homøopaten Simeon Pressel (1905-1980). Han opplevde allerede som 18-åring massasjens helbredende virkninger, og brukte senere også kopping i sin praksis. Gjennom antroposofisk medisin og Rudolf Steiners (1861-1925) menneskesyn ble Dr. Pressel inspirert til å utarbeide sin spesielle massasje.
Presselmassasje er en helhetlig massasje. Terapeuten konsentrerer seg ikke bare om pasientens fysiske symptomer, men tar like mye hensyn til den psykiske, følelsesmessige siden. Presselmassasje kombinert med kopping kan hjelpe mot mange ulike plager og problemer. Det kan være stressrelaterte symptomer, smerter i muskler og ledd, eller spennings- og krampetilstander. Massasjen virker positivt inn på åndedrettet og blodgjennomstrømningen i kroppen. Den har en avslappende og beroligende virkning, men kan også oppleves belivende, og gi energi.
Berøringen tar utgangspunkt i lemniskatebevegelsen, som både virker løsende og bindende. Med rytmisk fortettende og så avtagende berøringsintensitet påvirkes man på en stimulerende eller avslappende måte. Massasjen er todelt, slik at man vekselvis behandles fra livet og ned, og neste gang på rygg og armer. På den måten bringer man ”oppe og nede” i forbindelse med hverandre og gir god rytme. Tempo og rytme er avgjørende for å skape samspill mellom pasient og massør.

Våre beboere på Helgeseter får tilbud om Presselmassasje èn gang i uken over en periode på et halvt år. Noen beboere får vedlikeholdsbehandling gjennom hele året. I samarbeid med terapeutgruppen og antroposofisk lege blir det bestemt hvilke beboere som til enhver tid har godt av, og trenger behandling. Å behandle psykisk utviklingshemmede er utfordrende og givende. Jeg må være åpen for mye improvisasjon underveis, og massasjen blir ofte individuelt tilpasset. Jeg må stille meg åpen for den non-verbale kommunikasjonen, spesielt i møtet med beboere uten språk.
Enkelte av våre beboere med autistiske trekk aksepterer massasje fordi det er en bevisst berøring. De ønsker ikke så gjerne direkte kontakt, men gjennom den bevisste og rytmiske behandlingen aksepteres denne nærheten. De gjenkjenner et mønster, vet hva som kommer, og rytmen virker beroligende og avslappende, og de puster dypere.
Ettersom Helgeseters beboere blir eldre, og både kropp og sinn forandres med tiden, blir det enda viktigere å opprettholde funksjoner. Det som tanken ikke kan bearbeide, setter seg gjerne i kroppen. I kombinasjon med andre terapier kan massasjen være med å løse det fortettede, og virke belivende og styrkende på hele organismen.
En massasjetime skal være en god opplevelse. Beboeren får full oppmerksomhet, og èn til èn kontakt, som gir bekreftelse på det å bli sett. Enkelte får samtidig trent nærhet, tålmodighet og konsentrasjon under behandlingen. Massasje kan også være en måte å lindre og trøste, og er med på å gi øket livsglede! 


Inger Margrethe Røed, Presselmassør

pressel-0194