Skip to main content

Rudolf Steiners pedagogiske impuls. Kunst, musik, fordypelse – og virksomhetenes fremtid

Publisert: | Frode Hølleland | foredrag
Endret: 24. mai 2023

Et foredrag v/Terje Erlandsen

Veksthuset på Helgeseter, onsdag 20. oktober 2021 kl. 14-16

Rudolf Steiners pedagogiske impuls er ment å skape rammer for mennneskers utvikling der det enkelte individ finder seg selv, sin plass i verden, sin oppgave og oplever meningsfullhet.

Bak estetikken, naturmaterialer og pedagogiske metoder ligger fra Steiners side flere initiamenter til at vi som arbeider med mennesker selv skal forvandle og utvikle oss på et dypere nivå for at løfte våre oppgaver. Steiner kalte det lærerens indre arbeide. I dagens faglige terminologi kalles det utvikling av person – profesjonell kompetanse.

I dette foredrag vil jeg belyse hvordan kunstneriske processer, musikalsk praksis og fenomenologiske fordypelsesmetoder inspirert av Rudolf Steiner kan bruges til å utvikle faglighet og meningsfullhet i sosialpedagogisk arbeid.

Som del av foredraget vil jeg også orientere om det internasjonale EU prosjektet Erasmus 2 som fokuserer på kunst, bevegelse og fordypelse i helsepedagogisk utdannelse.

Terje Erlandsen har 24 års fartstid på Helgeseter, siden 2015 Leder af av Uddannelses- og Kulturcenter Marjatta –Danmark. Utdannelse: Steinerskolelærer, helsepedagog, samt mastergrad med fokus på verdibasert ledelse av steinerpedagogiske virksomheter. Gjestelektor/underviser ved Profesjonshøyskolen Absalon, DK og Rudolf Steinerhøyskolen, NO inden for fagene sosialpedagogikk, veiledning og ledelse.

http://www.uddannelsemarjatta.dk/