Siste nytt

Informasjon om ferdsel på Helgeseter

Kjære turgåere

Virksomheten Helgeseter er et privat, vernet boligområde med tilrettelagte arbeidstilbud. Gårdsdriften vår støttes i tillegg av beboerne i Helgetun seniorboliger. 

For alle andre som ønsker å gå gjennom tunet vårt på vei til Nattlandsfjellet eller Sædalen, vennligst bruk offentlige veier utenfor Helgeseter og respekter vårt behov for ro og privatliv.

Samtidig må vi be om forståelse for at Helgeseter som eneste Bio-dynamiske gårdsdrift i Bergen trenger å verne om våre innmarker. Lek og aktiviteter på marken er ikke tillat med unntak om vinteren på dager med nok snø kombinert med frost og tele i bakken, og da kun i området som utgjør øverste halvdel av innmarken mot Nattlandsfjellet. Inngang til dette området er ved bålhuset «Helgely». Offentlige parkeringsplasser er etablert av Bergen kommune i samarbeid med oss, like ovenfor Helgeseter. Området er merket på kartet, og skiltet. 

Til alle dere som ønsker å besøke gården, avtale må gjøres i forkant. 

«Åpne gårds-dager» og arrangementer vil annonseres på www.helgeseter.org
Her finner dere også kontaktopplysninger om dere har spørsmål. Kontortid man-fred 09-15.00.

Vi ønsker deg god tur videre.

Kontakter på Helgeseter

  • Sist oppdatert
  • Treff: 1830
© Stiftelsen Virksomheten Helgeseter gir tilbud om bolig, arbeid, terapi, fritid- og kulturopplevelser til mennesker med spesielle behov. Adresse: Øvre Sædalsvegen 257, 5099 Bergen. E-post: post@helgeseter.no Telefon: 55 27 38 40. Organisasjonsnr; 971 427 248
Det er ikkje mogleg å re-setja passord og finna brukarnamn for tida. Du finn felles innlogging ved å søkja på medarbeiderportal i den nye i personalhåndboka.