• Hjem
  • utvikling
  • Arbeidsgiverforeningen VIRKE besøkte Helgeseter

Siste nytt

Arbeidsgiverforeningen VIRKE besøkte Helgeseter

Helene venaasInger Helene Venås er direktør for ideelle og frivillige organisasjoner i vår arbeidsgiverforening VIRKE. Hun besøkte Helgeseter 19.2.2020 for å motta tilbakemeldinger, samt å gi oss innspill ift politisk arbeid, Virke sine satsningsområder, og hvordan vi kan nyttiggjøre oss Virke sitt tjenestetilbud på en best mulig måte. Det ble en god dialog som kommer til å fortsette, og bekreftet igjen at det blant norske arbeidsgiverforeninger er Virke som jobber mest målrettet mot politisk nivå for at ideelle og frivillige organisasjoner skal få utviklingsmuligheter og flere oppgaver

Virke, arbeidgiverforening, tjenestetilbud

  • Sist oppdatert
  • Treff: 10166
© Stiftelsen Virksomheten Helgeseter gir tilbud om bolig, arbeid, terapi, fritid- og kulturopplevelser til mennesker med spesielle behov. Adresse: Øvre Sædalsvegen 257, 5099 Bergen. E-post: post@helgeseter.no Telefon: 55 27 38 40. Organisasjonsnr; 971 427 248
Det er ikkje mogleg å re-setja passord og finna brukarnamn for tida. Du finn felles innlogging ved å søkja på medarbeiderportal i den nye i personalhåndboka.