Siste nytt

Innledning til Brit-Lisbet Johnsen sin utstilling under «Setersprell 2015»

Separatutstilling. Brit Lisbeth med en av de fargerike putene som hun har brodert.

Kjære Brit-Lisbeth. Kjære gjester.
Årets separatutstiller under «Setersprell for Fred» er Brit-Lisbeth Johnsen. Brit-Lisbeth har arbeidet med kunst fra hun var barn, og malerier og broderier har vært hovedfokus.

Hennes arbeider finnes i mange bergenske hjem da en hel del av hennes bidrag er laget tidligere ved Christiegården dagsenter, og de siste 5 årene ved Helgeseter verksteder og således vært solgt på våre markeder. At hennes motiver og helt spesielle uttrykk appellerer til mange ser vi utfra salget. Hennes bilder og tekstilproduksjoner har alltid vært populære.


Brit-Lisbeth har siste året fått mye oppmerksomhet for sine arbeider. Fra våren 2014 er hun, sammen med bidragene fra 15 andre kunstnere, profilert i en vandreutstilling ved bla Trastad Samlinger, Galleri Nord Norge, og Nordnorsk Kunstnersenter, under vignetten «RÅ KUNST – Outsider Art i Norge». I arbeidet med dette prosjektet har et etablert norsk kunstfaglig miljø deltatt, bla professor Gunnar Danbolt og kurator Simone Rossner.
Outsider Art og Rå kunst-begrepene er relativt nye. Det kjennetegner iflg Rossner ofte selvlærte kunstnere uten formell kunstutdanning. Mennesker med en funksjonshemning, eller sjelelige utfordringer (ofte med diagnoser fra psykiatrien). Historisk strekker forløperen til denne kunstformen seg tilbake til 1700-tallets idealer om renhet og ekthet – en tid hvor psykiske lidelser av mange ikke medførte at den faktiske kunstneriske prestasjonen ble ringeaktet, heller tvert imot.   
Hva er det som gjør denne kunsten så spennende? Simone Rossner – som oppdaget Brit-Lisbeth sine kvaliteter er også kurator ved Trastad Samlinger og Sør Troms Museum. Hun skriver i sin innledning til vandreutstillingen i Nord-Norge:
«Utøvere innen denne kunstformen er sjeldne, og kunstnerne selv har heller ingen store ambisjoner om å bli lagt merke til. Det kunstneriske arbeidet blir brukt av utøverne som et nødvendig redskap for å navigere seg gjennom hverdagen og livet. Kunstnerne kjenner ikke til spillereglene som hersker på den etablerte kunstscenen. De oppfyller kanskje den romantiske forestillingen om kunstneren som går sine egne veier og ikke forholder seg til storsamfunnets og borgerskapets lover, regler og normer. Men de innfrir denne forestillingen, uten å planlegge det slik selv.»
«I dagens samfunn blir Rå Kunst-utøvere ofte fanget opp av sosialvesenet, og fokuset på integrering kan tenkes å resultere i «temming» av deres kreative og uvante ytringer. Utfordringen ligger i å se og tillate den forunderlige verdenen Rå Kunst-utøverne lever i, og hvordan de uttrykker dette i sine verk.»
Da jeg leste dette ble jeg nødt å spørre Brit-Lisbeth om hun følte seg begrenset i sitt arbeid med kunst ved Helgeseters verksteder, om hun følte på noen spesielle forventninger om hva hun skulle lage. Det avkreftet hun, og jeg trakk et lettelsens sukk.
Om Britt-Lisbet sine broderier skrev Simone Rossner følgende i sin presentasjon av utstillingen i Galleri Nord-Norge:
«Hennes motiver forteller om den verden hun lever i og er opptatt av. De grove stingene i broderiene fletter seg sammen til ekspresjonistiske bilder med enkle fortellinger, og er kraftfullt i uttrykket.»
For oss som har gleden av å arbeide sammen med Brit-Lisbeth i hverdagen, passer beskrivelsen fint ift hvordan vi opplever hennes bilder og broderier. Hun har et særpreg som fascinerer og har en skjønnhet i seg – akkurat slik hun selv er som person.

Brit-Lisbeth har nettopp fått en forespørsel fra Trastad Samlinger om de kan få kjøpe inn fire av hennes bilder til deres faste kunstsamling, noe hun har akseptert. Det er en fin tanke at disse bildene vil kunne oppleves av enda flere i fremtiden og at de vil ivaretas av en flott kulturinstitusjon som Trastad Samlinger er.
Gratulerer så mye med utstillingen Brit-Lisbeth.

Geir Legreid (daglig leder Helgeseter)
Bergen, 27.5.2015

Kilde: Simone Rossner: «Rå kunst i Norge», Sør-Troms Museum,2015

Setersprell

  • Sist oppdatert
  • Treff: 42496
© Stiftelsen Virksomheten Helgeseter gir tilbud om bolig, arbeid, terapi, fritid- og kulturopplevelser til mennesker med spesielle behov. Adresse: Øvre Sædalsvegen 257, 5099 Bergen. E-post: post@helgeseter.no Telefon: 55 27 38 40. Organisasjonsnr; 971 427 248
Det er ikkje mogleg å re-setja passord og finna brukarnamn for tida. Du finn felles innlogging ved å søkja på medarbeiderportal i den nye i personalhåndboka.