• Hjem
  • kultur
  • Antroposofisk uke på Litteraturhuset i Bergen

Siste nytt

Antroposofisk uke på Litteraturhuset i Bergen

Rudolf SteinerFra mandag 14. til lørdag 19. oktober arrangeres det Antroposofisk uke på Litteraturhuset i Bergen, Østre Skostredet 5‐7. Hensikten er å vise innholdet og mangfoldet i det antroposofisk arbeidet. Det vil bli konserter og kunstneriske innslag, malekurs for barn, foredrag, debatt, utstilling og demonstrasjon av aktiviteter.

Rudolf Steiner (1861-­1925) besøkte Bergen i 1913, og det er i år hundre år siden antroposofien som livsholdning og praksis slo rot i Bergen. Siden den gang har det vokst frem antroposofisk baserte virksomheter innen undervisning, som steinerskolen, legekunst, helsepedagogiske institusjoner som Helgeseter og Rostadheimen, økologi og biodynamisk jordbruk, etisk bankvirksomhet, kunst og arkitektur mm.

Gjennom denne uken håper arrangøren, Bergensgruppen av Antroposofisk Selskap i Norge, å vise at den antroposofiske impulsen etter hundre år fortsatt er livskraftig og fremtidsrettet.

Last ned hele programmet - PDF

Programmet i Litteraturhuset 14.-19. oktober

Mandag 14. oktober

Kl 18.30 Konsert. Ungdomskoret på Steinerskolen synger bl.a Heilag vår av Sparre Olsen/Olav Aukrust. (Urfremført i Bergen 1942 i Korskirken)

Kl 19.15 "Den antroposofiske utfordring"
Frode Barkved og Cato Schiøtz i samtale med Tinken Laurantzon
En personlig samtale hvor Frode Barkved og Cato Schiøtz snakker ut ifra sitt møte med antroposofien, sin personlige erfaring og hvordan de er og har vært virksomme i verden ut ifra denne impuls.

cato-frode-tinken

Cato Schiøtz (1948) er advokat og har siden 1978 vært ansatt – senere partner – i advokatfirmaet Schjødt. Hans praksis har hovedvekt på prosedyre, og Schiøtz har ført nærmere 40 saker for Høyesterett. I tillegg har han vært aktiv innenfor den antroposofiske bevegelse i de siste 25 år og har markert seg i offentligheten gjennom en lang rekke foredrag, bokutgivelser, og han har også innehatt en rekke sentrale styreverv innen den antroposofiske bevegelse.

Frode Barkved (1961) er utdannet eurytmist fra Järna og Den Haag. Før dette var han blant annet trubadur og skribent. Barkved har arbeidet 20 år ved Steinerskolen i Stavanger. Han er for tiden lærer ved Rudolf Steinerhøyskolen i Oslo, og en aktiv foredrags- og kursholder innen blant annet antroposofi og meditasjon. Barkved er generalsekretær i Antroposofisk selskap i Norge siden 2004.

Tinken Laurantzon (1963) er utdannet figurteaterkunstner og skuespiller og cand. mag. med blant annet folkloristikk og litteratur i fagkretsen. Hun er freelance redaktør, regissør, produsent og teaterpedagog. Siste oppdrag var regi av ”Den lille Prinsen” på Teater Ibsen i Skien og librettist for korverket "Menneske, kjenn deg selv". For tiden aktuell som utøver i rim- og regleforestillingen "Det er sant at jeg fant". Tidligere elev ved Rudolf Steinerskolen i Oslo og mangeårig foreldre ved Steinerskolen på Nesodden. Hun har også jobbet som steinerpedagog. I 2008 var hun kunstnerisk ansvarlig for festforestillingen i Oslo som markerte 100 år med antroposofi i Norge.


eurytmi

Tirsdag 15. oktober

Steinerpedagogikk i praksis
Kl 18.30 Elever ved 6. og 7. klasse ved Steinerskolen: Eurytmi og kunstneriske innslag

Kl 19.15 Steinerskolene i Bergen: Hva skiller Steinerskolen fra den offentlige skolen?
Kunstnerisk undervisning og fenomenologi. Praktiske eksempler fra undervisningen.
Steinerskolen på Skjold: Hvordan gi et meningsfullt helsepedagogisk skoletilbud til Ungdommer i videregående skole?


Onsdag 16. oktober

Kl 18.30 Konsert ved elever fra Steinerskolen på Paradis

Kl 19.15 Gunnar Danbolt og Espen Tharaldsen: Kunst og arkitektur

”Om å bygge vegger som ikke er vegger”

danbolt Gunnar Danbolt ble mag. art. i kunsthistorie på avhandlingen «Pozzoen i San Bartolomeo all`Isola i Roma, Romersk skulptur på 1000-­tallet» i 1971. Han har arbeidet mye med kunstteori og kunstpedagogikk, og er en god formidler som har spredd kunnskap om kunst og kunstproblemer både i forelesninger og gjennom ulike medier. Danbolt er kjent for sin medvirkning i NRK P2s radioprogram Kunstreisen sammen med Nina Skurtveit. Han er medlem av Kirkekunstkommisjonen i Oslo katolske bispedømme. Han har skrevet en rekke bøker, og mottok i 1999 Meltzers Høyskolefonds Forsknings-­ og Formidlingspris. Danbolt ble i 2007 utnevnt til ridder 1. klasse av St. Olavs Orden for sin innsats som kunstformidler.

espen Espen Tharaldsen er sivilarkitekt og har i mange år vært ansvarlig for Arbeidsgruppen HUS i Bergen. Tharaldsen har signert noen steinerskoler og barnehager som har vakt oppsikt nasjonalt og internasjonalt. I 2010 utga han boken Hverdagens forvandling om Rudolf Steiners estetikk. Oversatt til tysk 2012. Tharaldsen har undervist på arkitektskoler i Norge, Tyskland og USA, og han har siden 1992 mottatt statens garantiinntekt for kunstnere.


Torsdag 17. oktober

Kl 18.30 Steinerskolen på Skjold elevopptreden ”Slik gjør vi det…”

Kl 19.15 Ove Jacobsen: ”Rudolf steiners økonomiske ideer i lys av økologisk økonomi” Christian Egge: ”Business som redskap for en bærekraftig utvikling”,
med praktiske eksempler
Cultura Bank: En annerledes bank presenterer seg

ove

Dr. Oecon Ove Jakobsen er professor i Økologisk Økonomi ved Handelshøgskolen i Bodø. I tillegg til doktorgrad i økonomi fra NHH, er Jakobsen cand. philol. med hovedfag i Filosofi. Han har også mastergrader i Markedsføring og Administrasjon og ledelse (NHH). Han har de siste 15 årene forsket og undervist på problemstillinger som berører samspillet mellom økonomi, samfunn og natur. Jakobsen formidler forskningsresultatene til offentlige etater, næringsliv og organisasjoner gjennom en rekke foredrag på seminarer og konferanser. Han har gitt ut en rekke bøker og artikler, nasjonalt og internasjonalt.

christianChristian Egge er født i Bergen i 1956. Han er magister i filosofi fra Stockholms Universitet. Han har studert språk, filosofi, religionsvitenskap samt waldorfpedagogikk med drama og resitasjon som spesialitet - og underviste i disse emner under en 15-­årsperiode (1988 – 2003) ved Rudolf Steinerseminariet i Järna ved Stockholm. Senere har han arrangert en rekke offentlige seminarer og konferanser omkring verdensreligionene, meditasjon, filosofi og medisin. Han har utgitt bøkene Frihetens Vilkår. Samtaler om verdier i det flerkulturelle samfunn. og Levende økonomi. Ledende økonomer tenker nytt. Egge har vært engasjert av Forum for Utvikling og Miljø som Prosjektleder Rio+2012. www.christianegge.com. Telefon: +47 91247063.

cultura

Cultura Bank er den eneste norske banken som forteller innskyterne hva pengene brukes til. Banken er åpne om hvem de låner ut penger til, og utlånsformålene vurderes etter sosiale og miljømessige kriterier.

CULTURA BANK Postboks 6800 St. Olavsplass | 0130 Oslo | www.culturabank.no | fax: (+47) 22 36 17 95 | tlf: (+47) 22 99 51 85 |


helgeseter

Fredag 18. oktober

Kl. 18.00: Helgeseter – et helse og sosialterapeutisk fellesskap
Kort historikk, utstilling fra verkstedene, korte presentasjoner fra bolig og terapi, krydret med sang og musikk.
Vi håper dette blir en positiv kveld med varme og humor.

HELGESETER er en virksomhet som gjennom 60 år har søkt å gi et helhetlig og mangfoldig tilbud til mennesker med spesielle behov. Opprinnelig var Helgeseter et barnehjem med skole. Nå er det flest voksne og eldre, hvor pleie, arbeid og kulturaktiviteter står i fokus. Sentralt er troen på menneskeverdet og et levende sosialt fellesskap som grunnlag for individets vekst og utvikling. www.helgeseter.org


Lørdag 19. oktober

maling vått i vått

Kl. 12-14: i Alværsalen med Kari Frid og Anne Moen:
Kunstnerisk utfoldelse for store og små! Male og modellér verksted

Kl. 13.00: Lege Inge Raknes. "Det antroposofiske menneskebildet som impuls for en moderne medisin".
Kl. 14.00 FALK – Foreningen for Antroposofisk Legekunst

Kl. 15.00: Berit Swensen: ”Biodynamisk Jordbruk ­‐ Sunn MAT fra sunn MATjord."
Reindyrka
– et økologisk dagligvarekonsept midt i Bergen sentrum – kommer med smaks og vareprøver.

Kunstnerisk utfoldelse for store og små!
Åpent tilbud til opplevelse for barn i alle aldre 7 år til 80 år. To Steinerskole-lærere inviterer alle inn til kunstnerisk workshop. Her får du oppleve hvordan barna på Steinerskolen maler på våte ark med våte farger og former i leire med god veiledning. Du vil finne det veldig morsomt å kunne være kreativ på en ny måte.

inge

Lege Inge Raknes er spesialist i anestesi og intensivmedisin. Internasjonalt sertifisert som antroposofisk lege. Godkjent i kompetanseområdet Palliativ medisin.

falk

Falk - foreningen for antroposofisk legekunst
Praktisk demonstrasjon av terapier som innsmurning, massasje og fotbad. Samtale og veiledning. www.legekunst.com/

berit

Berit Swensen er fagrådgiver i Oikos­‐prosjektet. Hun er utdannet forsker innen jord- og plantebiologi. Hun har skrevet boka Et levende mangfold om biodynamisk jord- og hagebruk og jobber i dag med biologiske jord- og kompost- analyser i Vitalanalyse. Hun har også vært ansatt i Oikos-Økologisk Norge hvor hun var sentral i arbeidet med rapporten "Økologisk jordbruk og klima".

Last ned hele programmet - PDF
  • Sist oppdatert
  • Treff: 59103
© Stiftelsen Virksomheten Helgeseter gir tilbud om bolig, arbeid, terapi, fritid- og kulturopplevelser til mennesker med spesielle behov. Adresse: Øvre Sædalsvegen 257, 5099 Bergen. E-post: post@helgeseter.no Telefon: 55 27 38 40. Organisasjonsnr; 971 427 248
Logg inn med Azure/Helgeseter e-post
Dei som har helgeseter.no-adresse kan logge på medarbeidersidene via knappen over (ikkje Visma Ressursstyring) Andre må logge inn med brukernavn og passord.
Det er ikkje mogleg å re-setja passord og finna brukarnamn for tida. Du finn felles innlogging ved å søkja på medarbeiderportal i den nye i personalhåndboka.