Siste nytt

Helgeseter 60 år, 28. august 2014

Første 17. mai på Helgeseter – 1954
Første 17. mai på Helgeseter – 1954.

28. august neste år fyller Helgeseter 60 – en begivenhet som skal markeres grundig. Ideer er allerede strømmet inn, og det vil etableres en egen prosjektgruppe i løpet av våren. Som vanlig vil kulturlivet være vårt fremste aktiva ift en presentasjon så her vil det nok legges i en del ressurser så vi kan tre frem med historier og kompetanse som er bygget opp gjennom 60 år. Setersprellene i 2014 vil derfor bli en viktig møteplass, men trolig vil det også arrangeres fagdager hvor vi kan presentere vår egen helhetlige modell med utgangspunkt i sosialterapien. Og stor fest blir det naturligvis på jubileumsdagen.

  • Sist oppdatert
  • Treff: 49912
© Stiftelsen Virksomheten Helgeseter gir tilbud om bolig, arbeid, terapi, fritid- og kulturopplevelser til mennesker med spesielle behov. Adresse: Øvre Sædalsvegen 257, 5099 Bergen. E-post: post@helgeseter.no Telefon: 55 27 38 40. Organisasjonsnr; 971 427 248
Logg inn med Azure/Helgeseter e-post
Dei som har helgeseter.no-adresse kan logge på medarbeidersidene via knappen over (ikkje Visma Ressursstyring) Andre må logge inn med brukernavn og passord.
Det er ikkje mogleg å re-setja passord og finna brukarnamn for tida. Du finn felles innlogging ved å søkja på medarbeiderportal i den nye i personalhåndboka.