Siste nytt

Arbeider for å fjerne boligkø

Sosialkomiteen i Bergen Bystyre et seminar om tjenestene kommunen skal gi til mennesker med utviklingshemming de neste årene.

10. januar arrangerte Sosialkomiteen i Bergen Bystyre et seminar om tjenestene kommunen skal gi til mennesker med utviklingshemming de neste årene. Det er mange gode krefter som nå arbeider sammen slik at boligkøen og behovet for arbeid/dagsenter kan tilbys.

Kommunen har store ambisjoner og Etatsdirektøren har bedt Helgeseter om å sjekke mulighetene for et par ekstra boligplasser.
Når det gjelder nye plasser i arbeidsvirksomheten ser det ikke ut for at kommunen vil endre dagens plasstall på Helgeseter. Kommunen har åpnet et nytt dagsenter i Fana bydel, og byråd Rebekka Ljosland konkluderte med at alle med behov har nå fått et aktivitetstilbud eller organisert dagsentertilbud.
Seminaret hadde mange innledere fra både Habiliteringstjenesten, NFU, Autismeforeningen, Byombudet, Høyskolen, mfl. Dessverre var det kun Bystyret/ Sosialkomiteens egne medlemmer som fikk anledning å stille spørsmål til innlederne. Men det var tett med publikum i gamle «Teatersalen» så det kan konkluderes med at tilbudet til utviklingshemmede i Bergen har stor interesse for mange.

 

  • Sist oppdatert
  • Treff: 13691
© Stiftelsen Virksomheten Helgeseter gir tilbud om bolig, arbeid, terapi, fritid- og kulturopplevelser til mennesker med spesielle behov. Adresse: Øvre Sædalsvegen 257, 5099 Bergen. E-post: post@helgeseter.no Telefon: 55 27 38 40. Organisasjonsnr; 971 427 248
Logg inn med Azure/Helgeseter e-post
Dei som har helgeseter.no-adresse kan logge på medarbeidersidene via knappen over (ikkje Visma Ressursstyring) Andre må logge inn med brukernavn og passord.
Det er ikkje mogleg å re-setja passord og finna brukarnamn for tida. Du finn felles innlogging ved å søkja på medarbeiderportal i den nye i personalhåndboka.